Musken Kraft AS er et kraftselskap som utvikler en av de største vannkraftprosjekene i Nord-Norge. Produksjonen beregnes til 2100 GWh, med en kostnad av ca. 5 milliarder kroner.
Selskapet er under prosjektering og utvikling av Musken Kraftverk som jeg også har trykksaker til.

Logo og grafisk profil + Melding og brosjyre.

MuskenKraft_stationary02

MuskenKraft_stationary_01